За нас

Кои сме ние?

Консултативен център „Плиска” съществува от 2004 година. Специализиран в областта на психотерапия и обучения.

Програми на Център „Плиска“:

 • За деца и техните родители
 • За семейства и двойки
 • Индивидуално консултиране

Обучения:

 • За психолози и други специалисти, работещи с деца
 • За учители
 • Тренинги за родители
 • Тренинги за деца и тинейджъри
 • Тренинги за личностно развитие за жени

Екип

Представителите на екипа са с над 18 годишен професионален опит в индивидуалното и семейно психологическо консултиране с допълнителна подготовка при водещи специалисти от България, Германия, Австрия, Белгия, САЩ, Гърция, Англия и Русия.

Нашите специалисти сами разработват и усъвършенстват техниките и методите на консултиране и обучение в съответствие със световната практика и потребностите на клиентите.

Работи се в тясно сътрудничество с лекари, логопеди, педагози, психотерапевти и други специалисти.

Професионалният психотерапевт в работата си:

 • Уважава гледната точка на клиента за проблема
 • Отчита индивидуалния жизнен опит и предпочитания на клиента.
 • Обсъжда само тези аспекти от проблема, за които клиента иска да говори.
 • Спазва златното правило за строга конфиденциалност
 • Вярва във възможностите на човек да се справи с възникналите трудности

Антоанета Христова

Антоанета Христова

Спомням си посланието от една притча, че „за да полетиш ти е нужно пространство, за да размахаш криле”. Това отговаря на представата ми за моята роля като терапевт – да осигуря необходимото пространство и подкрепа за справяне с трудностите и за развитие на собствения потенциал. Независимо дали става дума за индивидуално или семейно консултиране.

Това ми разбиране се формира докато учих консултативна психология в СУ”Св. Климент Охридски”, и най – вече през дългогодишното ми обучение в системен подход и фамилна психотерапия към ПИСЕЛ – член на Камарата на тренинг институтите към Европейската Асоциация по фамилна психотерапия.

Важна стъпка в моето лично и професионално развитие е участието ми в тренинг – група за себепознание и личностно израстване при старши треньора на ПИСЕЛ Румен Георгиев. Така се събуди интересът ми към групова работа с деца и възрастни. Продължавам да се удивявам от силата на груповия процес и колко е значима групата за всеки и как всеки допринася за развитието групата.

Имам редица специализирани обучения при водещи психотерапевти от Гърция, Испания, Австрия, Израел, Англия, САЩ и др.

В работата си предимно използвам предимно системен подход и емоционално фокусирана терапия, както и елементи от психодрама, арт – терапия, процес – ориентирана терапия , НЛП и др.

Основните ми интереси и 19-годишен професионален опит са в областта на семейното консултиране, работа с групи, както и обучения на специалисти от помагащите професии. Редовен член съм на професионални организации – Българска асоциация по арт-терапия и Българска асоциация по психотерапия.

Телефони за контакти: 02-97-97-040, 0888-67-81-30

Анета Жечева

Анета Жечева

За мен … е важен процеса на промени. Харесва ми да бъда свидетел и участник в промените, които настъпват с хората, които са потърсили моята помощ. Промени към по-добро. Вярвам, че всеки човек (възрастен или дете) има сили, познания и опит да се справи с проблемите, пред които е изправен и да намери най-доброто за себе си решение. Виждам своята задача именно в разкриване на тези ресурси, които може би не се виждат, позабравени са или се подценяват. Психотерапията помага на човек да се вслуша в себе си, да се огледа наоколо, да оцени ситуацията от друг ъгъл и да направи желаната промяна.

В работата си използвам системен подход и транзакционен анализ. Използвам също така психодраматични и арт-техники, приказки и метафори в консултирането. 18-годишният ми опит ме е научил, че няма универсален път да се помогне. За всяко конкретно дете, възрастен или семейство заедно търсим най-подходящия модел на работа.

Базисното си образование съм получила в Софийски университет и в Нов български университет. Специализирала съм в областта на психологическото консултиране на деца и семейства. Имах възможност да се обучавам при водещи специалисти от Англия, Австрия, Германия Белгия и Русия. Имам мастерска степен по NLP – DHE към Института по невро-лингвистично програмиране. Член съм на Българската Асоциация по Транзакционен анализ.

Телефони за контакти: 02-97-97-040, 0887-98-33-94.

Статут

Консултативен център „Плиска” ООД е създаден към Фондация „Социални общности” с лиценз към ДАЗД с № 1353 и регистрация към АСП № 34. Обучения за педагогически специалисти са вписани в Регистъра ИРОПК на министерство на образованието и науката.

Сертификат

Консултативен център „Плиска“ прилага Система за управление на качеството и е сертифициран по ISO 9001:2015 за провеждане на курсове и обучение.

Сертификат ISO 90001:2015