ТЕХНИКИ за РАБОТА с ЕМОЦИИ

ТЕХНИКИ за РАБОТА с ЕМОЦИИ

Лятно обучение

10 – 14 юни 2023 г.

ГНЯВ

ТЪГА

СТРАХ

СРАМ И ВИНА

РАДОСТ

За кого:

Психолози, психотерапевти, педагогически съветници, социални работници, студенти и други специалисти, работещи с деца и семейства.

Програма

ГНЯВ

10.06.2023 /събота/ 13.00 – 18.00   

Акценти:

 • Техники за развиване на сензитивност към гнева –  арт техники, работа с тяло
 • Моделиращи техники за усвояване на нови модели на поведение – визуализация, РАТ, рисувателна техника
 • Техники за изразяване на гнева по конструктивен начин – парадоксални, дихателни, чрез метафора /”Чудовище от балони”/,  др.
 • Упражнения за развиване на умения за самоконтрол. 

ТЪГА

11.06.2023 /неделя/ – 10.00 – 15.30

Акценти:

 • Особености на процеса на тъгуване при децата
 • Арт-техники за оказване на подкрепа на деца загубили близък човек /рисунка, глина/
 • Разновидности на техниката “Писмо” при работа с деца
 • Използване на метафори за преодоляване на тъга и загуба – „Броеница на спомените”

СТРАХ

12.06.2023 г. /понеделник/ – 10.00 – 15.30

Акценти:

 • Техники за преобразуване на страха  (психодраматични техники, арт – техники, ролева игра)
 • Дистанциране от страховете чрез промяна на ролята и гротеска (работа с приказки, рисувателна техника)
 • Разпознаване и използване на вътрешните ресурси – арт-техника (талисмани)
 • Методи за релаксация и медитация за намаляване на тревожността.

СРАМ И ВИНА

13.06.2023 г. /вторник/ – 10.00 – 15.30

Акценти:

 • Произход и характеристики на ирационалните вина и срам при децата
 • Използване на метафора за преодоляване на срама – “Корона на увереността”
 • Работа с кукли за ограничаване вменяването на вина
 • Арт-техники за преработване на вина и срам – „Капан” и „Торба”

РАДОСТ

14.06.2023 г. /сряда/ – 10.00 – 15.30

Акценти:

 • Семейни модели и родителски послания за радостта
 • Използване на танц и музика за влизане в контакт с емоцията
 • Арт-техника “Колаж на смеха” за преодоляване на забрани върху радостта
 • Разграничаване на автентични прояви на радостта от защитни реакции при децата – драматизация „Парти”

Учебни часове: 30

Такси:

 • За индивидуални участници: 200 лв.
 • За представители на организации и институции: 250 лв.

Водещи:

Антоанета Христова и Анета Жечева – психотерапевти

Място на провеждане:

София, ж.к. Гео Милев, ул. Коста Лулчев 13 (до хотел Плиска)

За информация и записване:

Тел. 02/97 97 040, 0888 67 81 30, 0887 98 33 94

fsc04@abv.bg, www.centarpliska.com

Внасяне на таксата по банков път:

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ

ФОНДАЦИЯ „СОЦИАЛНИ ОБЩНОСТИ”

IBAN BG75BPBI79421052307601,

ВIC ВPBIBGSF

Срок за записване: до 7.06.2023 г.

Работи се в малка група.

-
Данните за записване са изпратени успешно!