Психологическо консултиране на деца с „отсъстващ“ родител

Психологическо консултиране на деца с „отсъстващ“ родител

7октомври 2023г. /събота/ от 10.00 до 15.30 часа

Акценти

  • Родителски послания и рискове пред детето
  • Използване на арт-техника и психодрама за преработване на емоции – тъга, гняв, вина
  • Възможности за преодоляване на трудностите при изграждане на стабилна самооценка – отворени въпроси и „Рекламен постер”

Такси

  • За индивидуални участници: 50 лв.
  • За представители на организации и институции: 60 лв.

За кого

Психолози, психотерапевти, педагогически съветници, социални работници, студенти и други специалисти, работещи с деца и семейства.

Водещ

Антоанета Христова – психотерапевт

Място на провеждане

София, ж.к. Гео Милев, ул. Коста Лулчев 13 (до хотел Плиска)

За информация и записвания

Тел. 02/97 97 040, 0888 67 81 30, 0887 98 33 94

fsc04@abv.bg, www.centarpliska.com

Внасяне на таксата по банков път:

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ

ФОНДАЦИЯ „СОЦИАЛНИ ОБЩНОСТИ”

IBAN BG75BPBI79421052307601,

ВIC ВPBIBGSF

Срок за записване: до 4.10.2023 г. Местата са ограничени. Работи се в малка група.

-
Данните за записване са изпратени успешно!