Професионален стрес и съхранение на учителите

Професионален стрес и съхранение на учителите

Присъствена част на 5.11.2022 г. от 9.00 до 18.00 часа

АКЦЕНТИ

  • Същност и етапи на професионалния стрес
  • Сигнали и характеристики на “емоционално прегаряне”
  • Методи и техники за съхранение на учителите
  • Техники за релаксиране и намаляване на напрежението

Програмите на Консултативен център „ПЛИСКА” за обучение за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти са одобрени и вписани в Регистъра ИРОПК на Министерство на образованието и науката.

ТАКСА

Такса: 70.00 лв.

КРЕДИТ

Обучението е с продължителност 16 учебни часа – 10 часа присъствана част и 6 часа дистанционна част.

Обучението дава възможност за получаване на 1 кредит.

ЗА КОГО

Учители от училища и детски градини, ресурсни учители, директори, заместник директори, педагочески съветници, училищни психолози, логопеди и др.

ВОДЕЩ

Антоанета Христова – психотерапевт

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

София, ул. Коста Лулчев 13. Консултативен център „Плиска“

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ

тел. 02/97 97 040, 0887 98 33 94, 0888 67 81 30

fsc04@abv.bg, fsc04@outlook.com

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „ПЛИСКА” ООД

Юробанк България

BG49BPBI 7940 1080 7313  01

BIC BPBIBGSF

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ

Срок за записване и внасяне на такси: до 31.10.2022 г. Местата са ограничени. Работи се в малка група.

-
Данните за записване са изпратени успешно!