Методи за работа с деца с хиперактивност

Методи за работа с деца с хиперактивност

14 декември 2019 г. /събота/ от 10.00 до 15.30 часа

Акценти

  • Хиперактивно разстройство – обяснителни модели, диагностични критерии, емоционален     свят на детето, динамика на семейните взаимоотношения
  • Техники за развиване на внимание – арт теники, упражнения, визуализация
  • Упражнения за намаляване на импулсивното и хиперактивно поведение – танграми, подвижни игри, работа с тел

Такси

  • За индивидуални участници: 40 лв.
  • За представители на организации и институции: 50 лв.

За кого

Психолози, психотерапевти, педагогически съветници, социални работници, студенти и други специалисти, работещи с деца и семейства

Водещ

Антоанета Христова

Място на провеждане

София, ж.к. Гео Милев, ул. Коста Лулчев 13 (до хотел Плиска)

За информация и записвания

Тел. 02/97 97 040, 0888 67 81 30, 0887 98 33 94

fsc04@abv.bg, www.centarpliska.com

Внасяне на таксата по банков път:

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ, клон София окръг,

ФОНДАЦИЯ „СОЦИАЛНИ ОБЩНОСТИ”

IBAN BG75BPBI79421052307601, ВIC ВPBIBGSF

Срок за записване: до 11.12.2019 г. Местата са ограничени. Работи се в малка група.

-
Данните за записване са изпратени успешно!