ИГРОВИ и АРТ-ТЕХНИКИ за работа с детска група – обучение за учители

ИГРОВИ и АРТ-ТЕХНИКИ за работа с детска група – обучение за учители

28.05.2022 г. (събота)

Обучителен модул носещ 1 квалификационен кредит

Ще бъдат представени повече от 20 игрови и арт-техники за работа с детска група.

Акценти:

  • Създаване на артистично игрово пространство за установяване на сътрудничество и взаимопомощ между децата
  • Стимулиране на познавателното развитие чрез нестандартни материали и техники
  • Рисувателни и моделиращи техники подпомагащи личностното израстване на децата
  • Изкуството като средство за създаване на добър емоционален климат в групата

За кого:

Учители, психолози и директори от детски градини

Водещ:

Анета Жечева – автор и водещ на 20 обучителни програми за учители. Над 19 години опит като обучител и детски психотерапевт. Член на Българската и Европейската Асоциации по Транзакционен Анализ.

Дата на провеждане:

28 май 2022 г. /събота /

10 учебни часа присъствена част и 6 учебни часа дистанционна част

Място на провеждане:

София, ж.к. Гео Милев, ул. Коста Лулчев 13 (до хотел Плиска)

Такса: 60.00 лв.

За информация и записвания:

Тел. 02/9797040, 0887 98 33 94, 0888 67 81 30

fsc04@abv.bg, www.centarpliska.com

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „ПЛИСКА”

„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД

Банков код: BPBI BGSF

IBAN: BG49BPBI 7940 1080 7313  01

Срок за записване и внасяне на такси: до 20.05.2022 г. Местата са ограничени. Работи се в малка група.

-
Данните за записване са изпратени успешно!