Игрови и арт-техники за работа с деца и семейства

Игрови и арт-техники за работа с деца и семейства

24 и 25 април 2021 г (събота и неделя)

Акценти:

  • Техники за индивидуална работа: за развиване на креативност („Сезони”); подпомагащи личностното израстване на децата; за намаляване на страхове и стрес при децата др.
  • Игрови и арт-техники за съвместна работа дете-родител: за изграждане на доверие („Длани”); за структуриране на отношения („Оцвети с любов”, „Сапунени мехури”)и др.
  • Игрови и арт-техники за работа с детска група: за създаване на добър емоционален климат в групата („Червената шапчица”, „Статуи”); за развиване на социална компетентност („Направи крачка напред”, „Каня те за приятел”) и др.
  • Игрови и арт-техники за работа със семейства: подпомагащи семейната идентичност („Семеен парфюм”, „Празник”)  за преодоляване на конфликти(„Покривка”) и др.

За кого

Психолози, психотерапевти, педагогически съветници, социални работници, студенти и други специалисти, работещи с деца и семейства.

Водещ

Анета Жечева

Място на провеждане:

София, ж.к. Гео Милев, ул. Коста Лулчев 13 (до хотел Плиска)

Такси

  • За индивидуални участници: 80 лв.
  • За представители на организации и институции: 100 лв.

Времева рамка:

24.04.2021 /събота/ от 13.00 до 18.00 часа

25.04.2021 /неделя/ от 10.00 до 15.30 часа

За информация и записване:

Тел. 02/9797040, 0887 98 33 94, 0888 67 81 30,

fsc04@abv.bg,

www.centarpliska.com

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ – България, клон София окръг,

ФОНДАЦИЯ „СОЦИАЛНИ ОБЩНОСТИ”

IBAN BG75BPBI79421052307601,

ВIC ВPBIBGSF

Срок за записване и внасяне на такси: до 21.04.2021 г. Местата са ограничени. Работи се в малка група.

-
Данните за записване са изпратени успешно!