Психологически консултации на деца и родители

При какви проблеми може да ни потърсите

Поведенчески прояви на детето:

 • Агресия, кавги, грубост
 • Не спазване на правила
 • Инат, лъжи, кражби, бягства
 • Нежелание да прояви самостоятелност
 • Мързел, пренебрегване на домашните задължения
 • Възрастови кризи – на третата година, пубертет.
 • Нисък успех, нежелание да се учи или да се прави това самостоятелно
 • Лесно се отказва при трудности

Емоционални:

 • Ниско самочувствие
 • Кризисни ситуации в семейството – развод, загуба и др.
 • Стеснителност, неувереност, страхове
 • Емоционална неустойчивост
 • Психосоматични проблеми (нарушения в храненето и съня, главоболие, алергии, задушаване и др.)
 • Затвореност, нежелание да споделя

Във взаимоотношенията:

 • Незачитане на родителския авторитет, непослушание
 • Трудности в общуването с детето
 • Конфликтни отношения с новите партньори на майката или бащата
 • Трудности при възпитанието на детето
 • Липса на приятели
 • Проблеми в общуването с други деца, ревност към брат или сестра
 • Рискова компания
 • Проблеми в адаптацията към детската градина и училище
 • Конфликтни отношения с учителите, съучениците

Как работи детският психолог

Не е задължително да си професионален психолог, за да забележиш, че детето изпитва трудности и се нуждае от помощ – за това е необходимо само чувствителност, грижа и любов. Понякога, обаче, е нужно да потърсиш помощ преди проблемите да са станали големи като Хималаите. Така ще се спестят допълнителната болка и страдание за всички.

 1. Първата консултация обикновено е само с родителите. Изяснява се историята на проблема, какви решения са се търсили, как възприема всеки един от семейството проблема и т.н.
 2. Договаряне на модела на работа – на първата консултация се избира подходящ формат на работа: индивидуални консултации за детето, съвместна работа с детето и родителите, родителско консултиране и т.н. Договоря се и продължителността на срещите и честотата им, като обикновено е един път седмично.
 3. Правила на работа – договоря се с детето и родителите спазване на принципа на конфиденциалност, като се предупреждава, че запазването на тайната завършва там, където детето може да нанесе реална вреда на себе си или на околните. Второто важно правило е правилото за доброволност – независимо от възрастта на детето е нужно то да иска да работи за преодоляване на проблемите.
 4. Методите на работа на детския психолог се отличават от тези за работа с възрастни клиенти. Консултативният процес изглежда като:
  • Игри, които позволяват на детето да реагира на „непозволените” чувства по приемлив начин
  • Рисуване на плашещи образи и ситуации (при работа с детски страхове), моделиране, апликиране
  • Съчиняване на истории, метафорично описващи проблема на детето, след което заедно с психолога се анализират и измислят нови варианти за изход от ситуацията.
  • Драматизации и други методи, основаващи се на богатото въображение на децата
  • Разговори и още много други методи.
 5. С помощта на психолога децата и родителите ще могат:
  • да преодолеят трудностите, които срещат
  • да изгладят кризата във взаимоотношения
  • успешно да въведат правила
  • да усвоят нов модел на поведение
  • по-дълбоко да се опознаят един друг
  • да развият умения самостоятелно да се справят с бъдещи трудности

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Можете да позвъните на телефони 02-97-97-040, 0887-98-33-94, 0888-67-81-30 или да попълните формата за допълнителна информация.

-
Съобщението е изпратено успешно!